Other Services

Our Other Services

SERVICES
DEVA SANKOCHA
DEVATHA PRATHISHTE
KUMBABHISHEKA
BRAMHA KALASA
ASHTABANDANA
BHEEMARATA SHANTHI (70TH BIRTHDAY)
SATABHISHEKA (80TH BIRTHDAY)
SAHASRA CHANDRA DARSHANA SHANTHI
VAHANA POOJA [WITHIN 5 KM RADIUS]
KANAKABHISHEKA (DONE BY GREAT GRANDSON TO GREAT GRAND PARENTS)
NAGA PRATHISHTE [AT YOUR PLACE / PLACE ORGANISED BY YOU]
DRISHTI NIVARANA POOJA
POOJAS AT POOJA SEVAKS PLACE / HOME
VAYUSTHUTHI ABHISHEKA
RUDRABHISHEKA
PAVAMANA ABHISHEKA
SAPTASHATI PARAYANA
LAKSHMI NARAYANA HRUDAYA PARAYANA
KEDARESHWARA VRATHA
ANATA PADMANABHA VRATHA
LAKSHMI NARAYANA POOJA
VADHU PRAVESHA
AYYAPPA POOJA
SARASWATHI POOJA
SUBRAMANYA SWAMY POOJA (SHASHTI THITHI) & ASHLESHA POOJA
JANMA NAKSHATRA POOJA
THOTTIL POOJA (CRADLE)
CHAULA ( KESHA MUNDAN)